شیک پوش بودن

شیک پوش بودن

شیک پوش بودن

2 فروردین 1400

شاید یک نکته ای که اکثر طراح های بزرگ دنیا بر سر آن به توافق رسیدن اینکه "سادگی هیچ وقت از مد نمی افتد".


پوشش یک نظام نشانه ای است که از خلال نسبتی که با مقوله هایی نظیر مردانگی و زنانگی، طبقه، منزلت، نقش اجتماعی، ارزش ها یا ضد ارزش ها و به طورکلی با ساختارهای اجتماعی دارد، درك می شود. آنچه در همه فرهنگ ها تجربه شده این است که لباس نمودی از ثروت است و با يک نگاه، وضعيت مالي شخص را به بيننده معرفي مي کند. لباس نمودی از قدرت است؛ قدرتی که به تعبیر بوردیو تمایز میان مرزهای طبقاتی و سبک های زندگی را ایجاد می کند. از این منظر لباس به مانند يک نشانه عمل مي کند به گونه ای که می تواند هيچ اطلاعي از اصل و نسب فرد نداده و تنها او را در زمره گشاده دستان معرفي کند. لذا بسياري از افراد طبقه متوسط توانستند به لطف ایجاد شباهت لباس هایشان، روابط خود را با مرفهان تنظيم کنند.

لازم به ذکر است سبک هاي پوشش پس از مد شدن از نشانه هاي مخصوص به گروه ها و دسته هاي مختلف بهره مي برند؛ اما پس از مدتي کارکردي زيباشناختي یافته و خالي از معاني سابق خود مي گردند. جدا از مباحث مطروحه شاید بتوان گفت شیک پوشیدن الزاماً برند پوشیدن یا گران پوشیدن نیست. شاید یک نکته ای که اکثر طراح های بزرگ دنیا بر سر آن به توافق رسیدن اینکه "سادگی هیچ وقت از مد نمی افتد". پس سعی کنید برای شیک پوش بودن این نکته را در نظر داشته باشید. استفاده از اکسسوری ها هم به خصوص برای خانم ها می تواند خیلی مهم باشد ولی مهم اینکه به جا استفاده شود. تناسب قد و وزن هم واقعیتی است که بر کسی پوشیده نیست. شما اگر تناسب اندام نداشته باشید شاید بیشتر لباس هایی که می پوشید آن زیبایی واقعی را نشان ندهد. تناسب رنگ پوست و پوشش هم بسیار حائز اهمیت است که بعضی از افراد به آن توجه کمی نشان می دهند.
نسخه دوم ژان لایف استایل

نسخه دوم مجله الکترونیکی ژان لایف استایل در دهم شهریور 1400 منتشر شد. این نسخه از مجله به ساعت های برند رولکس پرداخته است.

اطلاعات بیشتر
10 شهریور 1400
نظرات